Välkommen på infoträff med Svensk Köttrasprövning

Torsdagen 29 februari arrangerar Svensk Köttrasprövning en digital informationsträff. På agendan står bland annat resultat kring provtagning av Mycoplasma bovis bland avelsbesättningar.

Den digitala träffen startar 13:00 på torsdag och kommer beröra bland annat provtagning Mycoplasma bovis ute bland avelsbesättningar, en redogörelse kring resultat och slutsatser hitintills. Det blir också tid att för frågor och funderingar bland deltagarna.

Anmälan krävs

Anmälan sker via mejl till Louise.Ryberg@vxa.se. Efter att du anmält dig får du en länk till den digitala träffen.

Under träffen medverkar Växa tillsammans med Svensk Köttrasprövning, NAB och Gård & Djurhälsan.

Välkommen torsdag den 29 februari, kl. 13:00-15:00 via Microsoft Teams! 

Mer information om träffen.