Inregistrering till Arlas klimatberäkning stänger 30 juni

Sista dagen för inregistrering till Arlas klimatberäkning är den 30 juni. I år är det en söndag vilket betyder att fredagen den 28 juni är sista dagen att få hjälp från Växas rådgivare.

Arla ersätter de som gör en klimatberäkning med 1 eurocent (cirka 11 öre) per kilo mjölk. Klimatberäkningen är obligatorisk för ekologiska producenter och de behöver även fylla i ett formulär för biologisk mångfald och jordhälsa.

Hållbarhetsersättning ger extra betalt

Klimatberäkningen ger automatiskt poäng i hållbarhetsersättningen. Poängen ger extra betalt för mjölken. Det finns fler poäng än de som kommer från klimatberäkningen, för dessa kan det laddas upp dokumentation på Arla Farmers. Det berör områden som förnybar el, utfodringskontroll, kontinuerligt växttäcke och permanent gräsmark.

På Arla Farmers finns info om nuvarande poäng och hur mycket de kommer att ge i hållbarhetsersättning. Just nu får Arlas medlemmar hållbarhetsersättning motsvarande ca 18 öre per kg mjölk i snitt. Totalt inkluderat både ersättningen för klimatberäkning och hållbarhetsersättningen blir det ca 295 000 kr för en gård med 100 kor som levererar 10 000 kg per ko och år.  

Missa inte sista dagen för inregistrering

Växas rådgivare kan hjälpa till med inregistrering av data till klimatberäkningen och att ta fram den dokumentation som krävs. Notera att den 30 juni är en söndag i år vilket betyder att sista dagen att få hjälp från våra rådgivare är fredagen den 28 juni. Kontakta din rådgivare eller Växas rådgivartelefon 010-471 00 17.

Kontakta oss

Nyfiken på Arla klimatberäkning? Läs mer här!