KAP Produktion och Härstamningskontrollen slås ihop

KAP Produktion och Härstamningskontrollen går samman och passar då också på att byta namn till Produktion och Härstamning.

Denna förändring görs för att KAP Produktion och Härstamningskontrollen är mycket lika varandra. I syfte att förbättra och förenkla för dig som kund har KAP Produktion och Härstamningskontrollen därför blivit en enda tjänst; Produktion och Härstamning. 

Som kund behöver du inte göra någonting. Det enda som kommer märkas är att det står ett annat namn i fakturan. Där det tidigare stått KAP Produktion och Härstamningskontroll kommer det i fortsättningen att stå Produktion och Härstamning.

Men har du frågor är du välkommen att höra av dig!

Mejla: kokontroll@vxa.se
Ring Kokontrollexperter: 010-4710907