Ligg steget före inför miljöinspektionen

Förr eller senare blir det aktuellt med miljötillsyn för din gård. Förbered dig i tid och slipp merarbete.

När sker besöket?

Det är antingen kommunen eller Länsstyrelsen som utför tillsynsbesöket, och när det sker beror på hur stor din verksamhet är, och var i landet du befinner dig. Men förr eller senare kommer det att bli aktuellt med miljötillsyn.

Tillsynen kan ske digitalt eller fysiskt beroende på situationen. Miljöinspektören brukar gå igenom en checklista med rutinfrågor och du visar upp din verksamhet och de dokument som inspektören vill se. 

Så blir du redo för miljöinspektionen

  • Fråga inspektören vad som förväntas under tillsynsbesöket när besöket bokas. Då kan du förbereda och ta fram dokumentationen som behövs.
  • Ta hjälp av utomstående, Växa kan tillsammans med dig ta fram dokumentationen du omfattas av.
  • Genomför miljöhusesyn varje år för att vara uppdaterad på vilka lagkrav du omfattas av, då kommer du också vara mer beredd.
  • På Jordbruksverkets hemsida under Kontroller och tillsyn finns checklistor som kan vara en bra hjälp inför inspektionen.

Tillståndspliktig?

Är din verksamhet tillståndspliktig behöver du även årligen skicka in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen, som skickas in senast 31 mars. Rapporten ger dig en samlad bild över miljöarbetet i verksamheten och hjälper till att säkerställa att tillståndet efterföljs. 

Extra fokus på stallgödsel

Det är Jordbruksverket som har vägledningsansvar för miljötillsyn och under 2024 har de ett projekt inom tillsyn. Fokus på projektet kommer vara lagring av stallgödsel tillsammans med skriftlig dokumentation över ditt lagringsbehov, tillräcklig spridningsareal samt gödsling utifrån grödans behov. 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om de regler som styr lagring och hantering av gödsel, öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området samt få kunskap om i hur stor utsträckning reglerna efterlevs på lantbruken runt om i landet. 

Frågor och funderingar?

Våra miljörådgivare kan vara med och ta fram miljörapporten och svara på frågor. Du kan också ta oss till hjälp vid miljötillsynen. Både inför och under besöket. Så tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakta oss