Lyngens gård är Årets Vallmästare®

Årets Vallmästare® är nu utsedd. 2024 tillfaller titeln Lyngens gård, utanför Laholm i Halland, där hela familjen Uhlin är engagerad i produktionen.

Årets Vallmästare 2024 uppradade framför sina jordbruksmaskiner på åker
Årets Vallmästare: Albin, Magnus, Anton och Joel Uhlin på Lyngens gård. Foto: Christel Lind

Juryns motivering

"Generationers erfarenheter har gett en vallodling i framkant. Rådgivning har trimmat strategin. Prognosprover analyseras lokalt för att pricka rätt datum. Med hjälp av bevattning minskas sårbarheten för torrår och bidrar till jämna värden i såväl kvalitet som mängd. Resultatet ger ett grovfoder i toppklass som lägger grunden för både en hög mjölkproduktion och fin tillväxt på gårdens stutar. För detta belönas Lyngens gård med titeln Årets Vallmästare 2024."

"En strategi som ligger i tiden"

Årets Vallmästare® instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Växa, Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Hos Årets Vallmästare är vallen viktig i foderstaten till såväl mjölkkor som ungtjurar. Strategin med fem vallskördar ger ett toppensilage som sedan används tillsammans med majs och åkerböna, vilket ger en hög självförsörjningsgrad på protein. En strategi som ligger i tiden, säger Ann Christin Olsson, chefredaktör på tidningen Nötkött och jurymedlem, i ett pressmeddelande.

Priset består av rådgivning och foderanalyser från Växa, inträde och övernattning vid Borgeby Fältdagar, samt ett diplom.

Läs mer om Årets Vallmästare® hos Tidningen Husdjur

aretsvallmastarlogo.png