Mer kött på benen vid urval av köttrastjurar för korsning med mjölkkor

SLU och Växa har fått medel för ett projekt för att titta på optimala strategier för en ökad användning av användning av köttrassemin till mjölkkor under svenska förhållanden.

Mer kunskap behövs

Köttrassemin till mjölkkor är en klimateffektiv väg att öka köttproduktionen från svenska besättningar och lönsamheten för kött- och mjölkproducenter. Hur lätt avkommorna föds och deras produktionsegenskaper påverkas av kön, raskombination och faderns avelsvärde.

Avelsarbetet för kött på mjölk är nordiskt men produktionssystemen skiljer sig mycket mellan länderna och det behövs mer kunskap om optimala strategier för användning av köttrassemin under svenska förhållanden.

Kartläggningar och jämförelser

SLU och Växa har nu fått medel från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) för ett projekt som ska kartlägga olika produktionssystem och behovet av kött x mjölkras-korsningskalvar av olika kön och raskombinationer. Projektet kommer att undersöka hur dagens avelsindex för köttrastjurar som används i mjölkkobesättningar bör kompletteras för att passa olika produktionssystem.
Dessutom kommer en jämförelse av hur väl tjurarnas rankning överensstämmer med deras avkommors prestation att göras.