Nu är Växadagarna igång!

Väntan är över – Växadagarna har dragit igång med ett fulladdat program i Umeås Folkets Hus!

Bild på professor Sigrid Agenäs under Växadagarna.
Sigrid Agenäs, centrumledare för SustAinimal och professor vid SLU, var första föredragshållaren under Växadagarna i Umeå. 

Alla hälsades välkomna

På tisdagsförmiddagen öppnades dörrarna till Växadagarna på Folkets Hus i Umeå och förväntansfulla mjölk- och köttföretagare strömmade in för att under två dagar ta del av ett fullspäckat program och massor av mingel.

Allt lett av moderator Beatrice Ramnerö, ledamot i Regionstyrelsen LRF Norrbotten och LRF:s Riksförbundsstyrelse, som efter att ha önskat alla välkomna lämnade över ordet till dagens första föredragshållare; professor Sigrid Agenäs, centrumledare för SustAinimal vid SLU.

Årets Mjölkbonde® utsedd

Eftermiddagen bjöd också på föreläsningar kring klimat, hållbara djur och hållbara investeringar. Dessutom talade David Parsons, professor i Växtproduktionsekologi vid SLU, om vallen som proteingröda.

Under tisdagskvällen utsågs även Årets Mjölkbonde®, som i år blev familjen Karlsson på Salltorp Lantbruk Vessigebro i Halland, och VikingGenetics pris Herd of the Year delades ut till Ängesbäckens Lantbruk i Ånäset.  

Läs mer om Årets Mjölkbonde® här!

Läs mer om Herd of the Year här!

vd-gilla-ko-hand.jpg
vd-glada-miner.jpg