Ny handbok om mykorrhiza

Nu finns en nyskriven handbok om mykorrhiza – alltså symbiosen mellan jordlevande svampar och växters rötter – tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt.

Mykorrhiza för tåligare växter

Mykorrhiza kan bidra med flera ekosystemtjänster, som exempelvis stresståligare växter och förbättrat växtnäringsutnyttjande. Kunskap om hur vi kan utnyttja naturliga processer, som mykorrhiza-symbios, till vår fördel i våra odlingar är viktig för att kunna möta de utmaningar vi står inför, med klimatförändringar och behov av minskat mineralgödselberoende. 

Att välja odlingsåtgärder som gynnar mykorrhiza kan bidra till mer motståndskraftiga system eftersom växten kan bli mer härdig mot exempelvis torka.

Några tips på hur du kan gynna mykorrhizasvamparna i din odling:

  • Minimera användningen av bekämpningsmedel
  • Jordbearbeta sparsamt
  • Se till att ha en varierad växtföljd
  • Begränsa fosfortillförseln

Råd både för trädgårdsodling och lantbruk

Handboken har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Växa. Den är skriven av forskare Siri Caspersen, SLU Alnarp, och vår växtodlingsrådgivare Camilla Oskarsson. Handboken fokuserar främst på trädgårdsodling, men många av tipsen kring hur du bäst gynnar mykorrhizan i din jord är applicerbara även inom lantbruk. 

Du hittar handboken att ladda ner i sin helhet här:
Mykorrhiza i trädgårdsodling – en handbok

Projektet har finansierats av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.