Nytt samarbete inom hela värdekedjan för Agrosfär

Tillsammans med nio andra aktörer stöttar Växa Agronod i den fortsatta utvecklingen av Agrosfär, i ett projekt finansierat av EIP-Agri. Det nya samarbetet syftar till att utveckla Agrosfär till att täcka fler aspekter av hållbarhet än klimat.

I Agrosfär har svenskt lantbruk ett verktyg för automatiserad klimatberäkning. Målet med utvecklingen av Agrosfär är att kunna möta kommande krav på hållbarhetsrapportering, men även att skapa affärsmodeller som värderar och kompenserar lantbrukare för mervärdena som de skapar på gårdsnivå. Samtidigt behöver aktörer inom livsmedelsförädling och dagligvaruhandeln beräkna avtrycket från primärproduktionen.

– Det är positivt att lyfta fram fler aspekter inom hållbarhet, än klimat, till exempel ekonomi. Ett viktigt område är att värdera och kompensera lantbrukarna för de ekosystemtjänster som de skapar, som biologisk mångfald och kolinlagring. Det måste finnas ekonomiska och politiska förutsättningar för förflyttning och för den gröna omställningen inom lantbruketsäger Malin Hidgård, Hållbarhetschef Växa.

Läs mer om nya samarbetet här!