Single step ger bättre tillväxtsvärden

Vid avelsvärderingen i februari beräknades index för Tillväxt med den nya single step-modellen.

Single step-modellen

I dag sker avelsvärderingen i två steg, först beräknas avelsvärdena med information från härstamningsuppgifter. Därefter avelsvärderas alla genomtestade djur och resultaten slås samman. 

Med Single step blir avelsvärderingen genomförd i ett enda steg vilket resulterar i genomiskt förstärkta avelsvärden för alla djur. Metoden används redan i flera länder och ska göra övergången från genomiska avelsvärden jämnare. Det vill säga när djuren får avelsvärden baserade på dotterinformation. Single step introducerades i november 2022.

Små förändringar av avelsvärden

Generellt är förändringarna av indexet för tillväxt små för RDC och holstein. För jersey sker större förändringar av indexet jämfört med de två andra raserna. Detta eftersom jersey har färre registreringar av slaktdata från renrasiga djur. Eftersom värdet av köttproduktionen från jersey är begränsad har förändringarna av tillväxtindex ingen större påverkan på rasen.

Liten effekt på NTM

Tillväxt har en mindre vikt i NTM för RDC (0,10) och holstein (0.08) och ingen vikt alls för jersey. Införandet av single step för Tillväxt har därför en liten effekt på NTM för den röda och svarta rasen och ingen effekt för jersey.

Tillväxt beskriver genetisk potential för slaktkroppstillväxt och formklass. Avelsvärdena baseras på slaktkroppsvikt och formklass (EUROP-skalan) vid slakt av tjurkalvar.

singelstep.png