Sjukdomen blåtunga bevakas inför kommande knottsäsong

Svenska får- och nötbönder uppmanas i sommar vara lite extra uppmärksamma på symtom på idisslarsjukdomen blåtunga.

Kor och får på bete i ihopklippt bild

Detta med anledning av att Nederländerna i höstas drabbades av ett omfattande utbrott. Sjukdomen överförs av blodsugande svidknott och av den anledningen förväntas fortsatt spridning i närliggande länder under kommande sommar. Myndigheter och bransch hjälps åt att bevaka smittläget och svenska får- och nötbönder uppmanas hålla koll på blåtungesymtom i sommar. 

Svidknottssäsongen kan avgöra

Blåtunga är en virussjukdom som kan drabba idisslare och kameldjur och sprids med vissa arter av blodsugande svidknott. Nederländernas utbrott drabbade framför allt fårpopulationen, med allvarliga symtom och hög dödlighet.

Smittspridningen i norra Europa under 2024 är dock beroende av knottsäsongen, som i sin tur påverkas av temperatur och klimat, samt tillgängligheten av vaccin. Från Tyskland och Danmark är det möjligt att infekterade svidknott blåser över till Sverige och på så sätt smittar svenska djur. Även import av djur från drabbade områden utgör en smittrisk. 

Så ser symtomen ut

Symtomen består av feber och sårig och svullen slemhinna i mun och nos, vilket ger salivering, och nosflöde. Svullnad kan också ses kring nos, öron och ibland hela huvudet. Även hälta kan ses. Får drabbas oftare av allvarligare symtom, inklusive dödsfall, medan nötkreatur vanligen får mildare symtom i form av salivation, ökat nos-och tårflöde och minskad mjölkproduktion.  

För närvarande pågår framställande av vaccin mot den typ av viruset som orsakade fjolårets utbrott i Nederländerna (serotyp 3).    

Blåtunga lyder under epizootilagen och djurägare som misstänker sjukdomen ska kontakta veterinär. 

Läs mer om blåtunga

Läs mer om utbrottet av blåtunga hos SVA