Uppskattade föreläsningar om fruktsamhet

Under våren har Växas rådgivare besökt många av landets naturbruksgymnasium för att föreläsa om fruktsamhet, något som blev uppskattat på Forslundagymnasiet.

Elever på Forslundagymnasiet tillsammans med djurhälsoveterinär John Greve

Under våren har Växas rådgivare besökt ett stort antal naturbruksgymnasier för att föreläsa om fruktsamhet. De kostnadsfria föreläsningarna genomförs för att uppmuntra den yngre generationens intresse för lantbruk, och förhoppningsvis återser Växa några av eleverna som nya kollegor.

I samband med föreläsningarna informeras även eleverna om möjligheten att söka Växas stipendium där potten utgörs av en djurägarseminkurs till ett värde av 17 500 kr! Djurhälsoveterinär John Greve besökte Forslundagymnasiet i Umeå. 

– Nu har vi haft föreläsningen med John Greve från Växa. Han pratade om kons fruktsamhet ur olika perspektiv. Bra och uppskattat av lantbrukseleverna i årskurs 2 och 3! Hoppas att någon avgångselev söker stipendiet nu, säger lärare Catarina Ottosson. 

Växa stipendium

Stipendiet kan sökas av alla avgångselever med inriktning djurskötare vid naturbruksgymnasier i Sverige. För att söka anmäler eleven sitt eget intresse till utsedd kontaktperson på sitt naturbruksgymnasium. Kontaktpersonen nominerar i sin tur en elev med motivation utifrån kriterierna. Därefter utser Växa tre elever som får sitt stipendium i samband med studentexamen.

Ansökningsperioden pågår mellan januari och april. Sista ansökningsdag för 2024 är 30 april.

Den sökande:

  • Visar stort engagemang för svenskt lantbruk i allmänhet och ett stort intresse för svensk mjölk- och köttproduktion i synnerhet.
  • Agerar som ett föredöme och visat gott handlag i djurskötsel. Personen har också för avsikt att arbeta inom mjölk- och/eller köttproduktionen i Sverige efter gymnasieexamen
  • Förväntas avsluta sin kurs i ämnet Lantbruksdjur med godkänt resultat.