Växa i samarbetsavtal med ALK Stalltvätt AB

Växa kan i och med samarbetet åta sig uppdrag över hela Sverige, samt även på större gårdar än tidigare. "Nu kan vi ta emot de stora kunderna", säger Ingemar Eriksson, avdelningschef på Avbytarservice.

Kommer ge stor kundnytta

– Gårdarna växer oerhört fort och det har varit en utmaning med att hitta kompetent personal i samma takt som behovet ökat, säger Ingemar Eriksson.

Men med det färska avtalet på plats stärker Växa upp sin nuvarande hetvattentvättsverksamhet och kan dessutom tillsammans med ALK Stalltvätt AB ta hand om stora tvättuppdrag, där det krävs upp till sex personer på plats.

– Jag känner mig trygg med det här samarbetet. Jag vet vad de här personerna går för och vilken kompetens de har. Och vilken kundnytta det kommer ge! 

Mer kostnadseffektivt

Samarbetet betyder också att Växa kan ta sig an saneringsuppdrag, exempelvis av salmonella, samtidigt som den årliga tvättningen.

– Vi får en helt annan möjlighet att utföra uppdragen, som är både snabbare och mer kostnadseffektiva än tidigare, säger Ingemar Eriksson.

ALK Stalltvätt är Sveriges största tvättbolag och ett inarbetat namn med gott renommé hos kunderna. Numera ägs och drivs företaget av Kim Kristensen, en av grundarna.

Läs mer om hetvattentvätt här!

Är du intresserad av att boka in ett besök eller få ett kostnadsförslag? 

Kontakta oss