Växa-medarbetare blir hedersdoktor vid SLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utsett sex nya hedersdoktorer. En av dem är Växas produktionsrådgivare Hans Lindberg.

montage av man och vall
Hans Lindberg, rådgivare på Växa och nybliven hedersdoktor. Foto: Maria Nyberg (montage)

Hedras för insatser inom vall och utfodring

I ett pressmeddelande från SLU står följande att läsa om Hans Lindberg:

"Genom sin utåtriktade läggning och goda kontakter med forskare, rådgivare och lantbrukare är han en viktig länk mellan SLU:s forskning och praktiken. Han har bidragit starkt till att nya rön om utfodring av mjölkkor och om vallens utnyttjande har kommit till praktisk nytta i lantbruket, men han har också uppmärksammat SLU på nya behovsmotiverade forskningsfrågor. Till hans bestående insatser hör bidraget i arbetet med Vallprognos.se, ett på vetenskap grundat hjälpmedel för att skörda bästa möjliga vallfoder i precis rätt tid. En annan är utvecklingen av IndividRAM, ett foderoptimeringsprogram för mjölkkor. Han var också drivande vid tillkomsten av den vallkonferens som anordnas av SLU och näringen vart tredje år sedan 2014."

– Jag känner mig väldigt hedrad, säger Hans Lindberg och fortsätter:

–Jag har försökt göra ett bra jobb i 35 år och då är det naturligtvis roligt att SLU uppskattar det jag gjort. Det känns väldigt bra. 

Promotion i oktober

Hans Lindberg delar äran och titeln med VD Kenneth Alness; företagsledare Antonia Ax:son Johnson; biolog Mats Karström; professor emeritus Tom Hobbs och professor Delia Grace Randolph.

Årets hedersdoktorer kommer att promoveras i samband med SLU:s doktorspromotion den 5 oktober 2024 i Uppsala. Dagen innan håller de nyblivna hedersdoktorerna öppna föreläsningar. 

Läs hela pressmeddelandet från SLU