Växa Sveriges föreningsstämma 2024

Den 15 maj samlas Växas fullmäktige till ordinarie föreningsstämma på Bygget Fest & Konferens i Stockholm.

Stadgeenliga förhandlingar kommer avhandla föregående års verksamhet och resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Val till styrelse, valberedning och revisorer med mera.

Omslag Föreningstämma 2024

Omval och nyval

Valberedningen föreslår Katarina Wolf, Rimforsa till ordförande för stämman och Martin Bäck, Rånäs till vice ordförande.

Till styrelse föreslår valberedningen omval för Anders Ramström, Östra Ämtervik, Anna Samuelsson, Skeppshult och Sofia Nilsson, Gullringen. Till nyval föreslås Jonas Carlgren, Linghem och Johan Liljebäck, Överkalix.

Valberedningen föreslår vidare omval av de två förtroendevalda revisorer Håkan Josefsson Reftele, Åke Eriksson Hyltebruk och auktoriserad revisor Jens Karlsson, Ernst & Young.

Motioner

Till föreningsstämman 2024 kommer 7 motioner behandlas inom följande områden:

  • Förenkling av Växas fakturor
  • Marknadsföring på grund- och gymnasieskolor
  • ViLA - veterinärer- kadaver
  • Djurvälfärd och veterinärbrist
  • Hållbar mjölkproduktion med hållbara kor
  • Mjölkekonomi på individnivå i MinGård®
  • Kilo ECM först i MinGård® och mobila djurtavlan

Övriga inslag under stämmodagen

Föredrag av Anders Drottja, politisk sakkunnig hos landsbygdsminister Peter Kullgren, samt redogörelse och diskussion kring Växas interna lönsamhetsrapport för förtroendevalda.

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02