Bättre lönsamhet och större arbetsglädje

När Anders för ett par år sedan låg på sjukhus i en hel månad behövde han inte känna sig orolig för gården. Då Lean införts i verksamheten, fanns de dagliga rutinerna dokumenterade. Hans förman visste hur planering och styrning av företaget skulle skötas, utan att behöva fråga Anders.

Nilssons i Skråmered införde Lean Lantbruk 2011

Det har gått sex år sedan de startade med Lean, och omsättningen har ökat från 12 till 17 miljoner. Nu när det finns väl fungerande rutiner för det vardagliga arbetet, kan Anders ägna sig åt de företagsmässiga besluten och har mer tid och ork till att planera långsiktigt.

De sju anställda på gården arbetar riktigt bra ihop som ett team, och Lean Lantbruk är en av förklaringarna, menar Anders och Katarina som äger gården tillsammans.

Kommer du ihåg varför du ville prova Lean Lantbruk?

- Ett av de främsta skälen var att jag ville ha mer ordning och reda i min vardag på gården. Vi lade onödigt mycket tid på att leta efter saker och jag tyckte att vi behövde förbättra vårt sätt att arbeta tillsammans. Då jag förstod att Lean kunde hjälpa mig med det blev jag nyfiken och ville prova, säger Anders.

- Lean har varit till mycket stor hjälp när vi expanderat på gården, fortsätter Katarina, som sköter ekonomin i företaget. När antalet djur ökar behövs hjälp att fokusera på rätt saker. Det gäller både i det dagliga arbetet och i att lägga budget och följa upp likviditeten. Lean-tänket gör att vi får ordning och hjälp med verktyg för planering på både kort och lång sikt, säger Katarina.

Lean ökar arbetsglädjen och gör att alla snabbt växer i sina roller

Idag har hälften av de anställda på gården ett annat modersmål än svenska. I Lean-arbetet översattes uppföljningstavlor till andra språk.

Både praktikanter och andra anställda växer snabbt i sina roller då de snabbt kan göra nytta på gården, genom att de enkelt sätter sig in i rutiner och vad som ska göras, menar Anders.

Christian, som är sommarjobbare på gården, instämmer.
- Jag jobbar här som djurskötare för andra året, och redan förra sommaren var det lätt för mig att komma in i arbetet – jag ser direkt på tavlan vad som ska göras, säger Christian.


Utan Lean Lantbruk hade vi inte varit där vi är idag 

Lean Lantbruk-utbildningen sträcker sig över 18 månader. I utbildningen ingår både att fastställa företagets utmaningar, sätta specifika mål och att genomföra förbättringar.

- En aktivitet var att de som jobbar på gården, fick möjlighet att skriva ner vad de gör varje dag. Bara en sådan enkel övning gör att man hittar stora förbättringar, menar Jan, som är ladugårdsförman på gården.

Jan minns att alla skrev ”kolla fodervagnen” på sin lapp. Så nu finns det ett larm med SMS-avisering som meddelar om fodervagnen krånglar.

Leancoach stöttar i arbetet

Emelie Oskarsson är den coach som stöttat familjen Nilsson i Lean-arbetet. Hon är imponerad över gårdens utveckling och det målmedvetna arbete som ligger bakom de resultat de har idag.

- Familjen Nilsson har en vilja att ständigt bli bättre. De jobbar hårt och de är nyfikna på nya sätt att lösa de utmaningar de ser. Det är verkligen roligt att jobba med dem, och att få använda metoderna i Lean Lantbruk för att bidra till att förbättra resultaten på gården, säger Emelie.

Det var motigt med Lean i början, minns Anders.
- Under det första halvåret undrade jag lite grand vad jag gett mig in på. Jag fick många synpunkter och frågor från mina anställda. Men tack vare att man arbetar tillsammans med en professionell coach, får man hjälp med att få med alla anställda in i det nya arbetssättet. Och man blir peppad att själv orka fortsätta.

Idag är faktiskt en av de anställda som var mest kritisk, den person som är mest positiv till Lean. Det trodde jag inte när vi började!

Lönsamheten är bättre idag

Vi har ökat omsättningen med 40 procent under sex år. Mjölkavkastningen är idag 13 000 kg ECM och vi tjänar mer pengar, säger Anders stolt. Jag känner också att jag utvecklats som ledare och som person, vår teamkänsla är starkare och vi har större arbetsglädje på gården. Vilken lantbrukare har råd att tacka nej till det, avslutar Anders.

Anders och Katarina

Anders och Katarina Nilsson är mycket nöjda och rekommenderar andra att prova Lean Lantbruk. Inte minst för att det blir roligare att jobba när man använder Lean-tänket i företaget – samtidigt som lönsamheten förbättras.

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.