Anna Aurell-Svensson

Telefon:
010-471 03 07

Mobiltelefon:
070-833 00 71

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Anmälningar enligt miljöbalken, Ekologiskt, EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Grundvillkor, Gödselmängd, Majs, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, Oljeväxter, Produktionsekonomi, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Strategi, Stödhantering, Tillståndsansökning, Vallprognos, Växtodlingsbrev