Torbjörn Lundborg

Telefon:
010-471 04 14

Mobiltelefon:
076-109 08 19

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Bygg, EKOspecialist, Ekonomi, Foderspecialist, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Företagsutveckling, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Gårdsråd, Individ foder, IndividRAM, Inomgård mek, Instrumentpanelen, Ledarskap, Majs, Management, Produktionsekonomi, Ritningsgranskning, Företagsstrategi, Styra med nyckeltal,