Petra Nilsson

Telefon:
010-471 03 63

Mobiltelefon:
076-125 39 89

Arbetar som:
Miljörådgivare och Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Linköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkningar, Biogas, EU-stöd, Egenkontroll, Greppa Näringen, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, SAM, Stallgödsel