Matilda Lindensmed

Telefon:
010-471 07 30

Mobiltelefon:
073-087 27 30

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare och Miljörådgivare

Driftsplats:
Norrbotten

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Biogas, EU-stöd, Egenkontroll, Diken, Greppa Näringen, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, SAM, Stallgödsel, Täckdikning, Vattenavrinningsområde