Jan Jirvelius

Telefon:
010-471 01 81

Mobiltelefon:
070-688 21 46

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Driftsplats:
Örebro

Arbetar med:
Semin, dräktighetsundersökning, avhorning