Elias Lanz

Telefon:
010-471 01 98

Mobiltelefon:
076-139 80 68

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Driftsplats:
Röbäckdalen

Arbetar med:
Semin, dräktighetsundersökning