Karin Stålnert

Telefon:
010-471 04 42

Mobiltelefon:
076-109 07 81

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Driftsplats:
Töreboda

Arbetar med:
Styra med nyckeltal, Semin, Dräktighetsundersökning, Avhorning, Foder