Optimera produktionen

VaDia

VaDia - Mjölkningsstudie

Analysen som hjälper till att öka mjölkproduktionen, effektivisera mjölkningen och sänka celltalet.

alt-text

VaDia kan berätta mer än maskinföretagen

VaDian mäter vakuum vid spenbasen, vid spenspetsen och pulsering i mjölkningsorganet under mjölkning. Till skillnad från maskinföretagens service, analyserar VaDia hur vakuum i mjölkningsorganet påverkar korna. Mätningar i kombination med observationer och/eller datainhämtning från managementsystem, ger dig svar på om:

  • mjölknedsläppet är effektivt
  • det går att göra mjölkningen mer effektiv
  • mjölkningen är skonsam för spenar och spenspetsar
  • spengummit passar besättningens kor
  • alla mjölkar på samma sätt.

Så går det till

En VaDia-rådgivare är med vid en mjölkning, eller under mjölkningen av ett antal kor i robot. En VaDia-logga kopplas till mjölkningsorganet för att samla in data. Rådgivaren kan också titta i managementsystemet på mjölkningsrelaterade nyckeltal. Efter besöket görs en sammanställning av all data. Du får sedan ett underlag tillsammans med förbättringsförslag som gynnar ökad mjölkproduktion, effektiviserad mjölkning och sänkta celltal.

Kontakta oss

VaDia kan göras i alla typer av mjölkningsanläggningar. Vill du boka eller veta mer - hör av dig till oss.

VaDia - Mjölkningsstudie
VaDia står för vakuumdiagnostik och är en analys för att se hur väl mjölkningsanläggningen och mjölkningsrutiner/-inställningar fungerar för besättningens kor. VaDia analyserar hur vakuum i mjölkningsorganet påverkar korna. Det görs genom att fästa en liten dosa på mjölkningsorganet och låta den sitta där vid mjölkning av ett antal kor.