alt-text

Tång för DNA-test och öronmärkning

Ett enkelt och smidigt sätt att testa dina hondjur - med specialtången kan du ta ut ett genomiskt prov i samband med öronmärkningen.

Hitta gårdens sjärnor och få 5 x-vik-doser på köpet

Börja genomtesta dina kvigor med TST-tång och få fem x-vik-doser på köpet. Erbjudandet gäller dig som ännu inte kommit igång, och fram till den 30 september 2019.

Så får du maximal ekonomisk effekt
Testa dina hondjur och välj ut vilka kvigor och kor som ska bli mödrar till nästa generations mjölkkor. Provet tar du samtidigt som du öronmärker. Öronmärket är utrustat med en liten kapsel där provet hamnar, så med ett litet klick är allt fixat. Använd resultatet i kombination med könssorterad sperma på de bästa djuren och köttrassperma på de sämre.

Beställning av TST-tång och märken

Specialtången och märkena beställer du hos stallmastaren.se. Tänk på att beställa en extra nummerserie med vanliga öronmärken till eventuella korsningskvigor, eftersom de inte får något genomiskt värde. Eller så kastar du proverna som inte ska analyseras. Du betalar endast för de prover du skickar in.

Beställ på stallmastaren.se

Här beställer du det genomiska avelsvärdet
Här ser du provresultatet

Så här tar du provet med tången

1. Sätt i handelen i tången

 • Tryck på säkerhetsknappen på sidan av tången för att möjliggöra placeringen av märkets handel.
 • Släpp knappen för att säkra handelen i tången.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 1Provtagning och märkning med TST-tång steg 1


2. Placera hondelen i tången

 • Tryck ner aluminiumkläppen för att möjliggöra placeringen av hondelen.
 • Släpp kläppen för att klämma fast hondelen på plats.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 2Provtagning och märkning med TST-tång steg 2

 

3. Fastsättning av öronmärket Provtagning och märkning med TST-tång steg 3

 • Placera hondelen på insidan och handelen på utsidan av örat.
 • Vid märkningen, använd ett fast och konstant tryck.
  Du kommer att höra två “klick". Öppna tången omedelbart efter att det andra klicket hörs.
 • Öronmärket kommer nu att vara stadigt fäst vid örat.

 


4. Synligt prov

Synligt provMärket sitter i örat och nålen med vävnadsprovet sitter i tången efter att märkningen är avslutad.
Vävnadsprovet är synligt inuti nålen.

Så här ser det ut när nålen är tomOm den rosa korsformade kolven fortfarande är synlig efter provtagningen, är nålen tom.

Så här ser det ut när ett prov tagitsOm den rosa kolven inte längre syns, är vävnadsprovet korrekt taget.

5. Sätt fast en provtub på nålen

 • Provrörstuben skjuts på medan nålen fortfarande sitter i tången.
 • Håll tången så att nålen pekar nedåt när du trär på provrörstuben, då undviker du att konserveringsvätskan inuti tuben försvinner.
 • Skjut på tuben ordentligt på nålen.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 5

 • Fäst de två delarna, genom att med tången, trycka ihop tills provrörstuben ”klickar” på plats.
 • Kontrollera att nål och tub är ordentligt fästa vid varandra.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 5


6. Ta bort enheten tub-nål från tången

 • Kontrollera att nålen är ordentligt tätad i provrörstuben.
 • Tryck på säkerhetsknappen på sidan av tången för att möjliggöra manuell utdragning av tub-nålenheten.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 6


7. Vävnadsprovet är nu klart

 • Tuben är genomskinlig, det är lätt att kontrollera att ett vävnadsprov har samlats in i röret.
 • Vävnadsprovet (plasttub + nål av rostfritt stål) är nu klara för leverans till VikingGenetics som vidarebefordrar proven till GenoSkans laboratorium i Danmark.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 7


8. Skicka in provet

 • Lägg provkapseln i plastpåsen från VikingGenetics, 
  - OBS! en provkapsel/plastpåse - 
  märk plastpåsen med djurets ID genom att klistra på den medföljande streckkoden.
 • Skicka in de märkta plastpåsarna i frisvarskuvertet.

Provtagning och märkning med TST-tång steg 8

Kontakta mig