MinGård, Min sida och vxa.se - 22/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 22 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Foderprover för en välplanerad foderstat

Foderprover på grönmassa och färdigt ensilage ger dig en komplett bild av näringsinnehållet i fodret. Vi tar representativa foderprover för analys så att du enkelt kan planera foderstaten.

Med en första provtagning på grönmassan kan du lägga upp en grov plan för foderåret. Provsvaren hittar du på Min sida. Kontakta oss om du vill ha hjälp att tolka analysen eller behöver hjälp med borrningen.

Prover på det färdiga ensilaget

För att få reda på mängden syror, ammoniumkväve och lösligt protein tar vi kompletterande prover på det färdiga ensilaget. När ensilageprocessen är klar (4-6 veckor efter täckning) tar vi ut representativa prover ur silo och plansilo.

Om du dessutom tar prover på dina spannmålspartier får du en bättre grund för din foderplanering och foderstatsberäkning.

Läs mer om hur du skickar in dina prover

Skörda i rätt tid med hjälp av vallprognos

Du kan tjäna stora belopp på att skörda i tid. På vallprognos.se kan du följa utvecklingen av vallen i ditt område och få ett bättre underlag till när det börjar dra ihop sig för skörd på din gård.

Läs mer om vallprognoser

Vi arbetar enligt NorFor

Vi arbetar enligt fodervärderingssystemet NorFor för att ta fram optimala foderstater utifrån ekonomi, produktion, djurhälsa och miljöbelastning. Det innebär att vi kan göra en säker värdering av ditt grovfoder och ta fram lönsamma foderstater till alla typer av nötkreatur.

Läs mer om NorFor

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att beställa foderprovtagning eller veta mer. 

Arbetar som:
Projekt- och Affärsorganisatör

Telefon:
010-471 03 32

Mobiltelefon:
073-0733127

Kontakta mig