Djurhälso- och utfodringskonferensen

D&U, Djurhälso- och Utfodringskonferensen arrangerades av Växa Sverige för första gången 2013. Konferensen riktade sig till rådgivare, veterinärer och mjölkföretagare.