D&U 2013

2013 års D&U-konferens hade tema Ekonomi - Hitta vinster i foder och foderkedja. Djurhälso- och Utfodringskonferensen (D&U) arrangeras sedan 2013 av Växa Sverige. Konferensen riktar sig till rådgivare, veterinärer och mjölkföretagare.

I nedanstående lista finns respektive föredragshållares presentationer för nedladdning.
Fullständigt program (PDF)

Breeding for milkability - How to use the new possibilities
Artikel: Breeding for milkability - How to use the new possibilities (PDF)
Kevin Byskov, Videncenter för lantbruk, Danmark

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit - nu och i framtiden
Artikel: Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit - nu och i framtiden (PDF)
Ann Nyman, SVA

Effektiva maskinkedjor för hög grovfoderkvalitet och lägsta kostnad
Artikel: Effektiva maskinkedjor för hög grovfoderkvalitet och lägsta kostnad (PDF)
Hans Hedström, Hushållningssällskapet

Ett högt avelsvärde för mjölkbarhet förkortar mjölkningstiden
Artikel: Ett högt avelsvärde för mjölkbarhet förkortar mjölkningstiden (PDF)
Anders Fogh, Videncenter för lantbruk, Danmark, Emma Carlén, Växa Sverige och Elina Paakala, Faba

Faktorer som påverkar förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos kalvar
Artikel: Faktorer som påverkar förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos kalvar (PDF)
Anna Duse, SVA

Foderförmedling - gårdar som samarbetar och handlar
Artikel: Foderförmedling - gårdar som samarbetar och handlar (PDF)
Eva Hagström Öberg, Ekologiska lantbrukarna

Fytoöstrogener i vallfoder och mjölk - hälsosamt eller skadligt?
Artikel: Fytoöstrogener i vallfoder och mjölk - hälsosamt eller skadligt? (PDF)
Annika Höjer, Inst för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet
Artikel: Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet (PDF)
Hans Stålhammar, VikingGenetics

Goda skäl att öka andelen grovfoder
Artikel: Goda skäl att öka andelen grovfoder (PDF)
Mikaela Patel, Inst för husdjurens utfodring och vård, SLU

Herd Navigator som sensorinstrument för fruktsamheten
Artikel: Herd Navigator som sensorinstrument för fruktsamheten (PDF)
Annica Hansson, Växa Sverige

How to see the production on the farm through economic figures
Artikel: How to see the production on the farm through economic figures (PDF)
Rick Hoksbergen, Alfa Accountants en Adviseurs and EDF STAR member

Hur användbara är dagens "cowside"-tester för progesteron?
Artikel: Hur användbara är dagens "cowside"-tester för progesteron?(PDF)
Cecilia Danielsson, Skånesemin

Klövhälsans webbrapporter - ett bra verktyg i rådgivningen
Artikel:  Klövhälsans webbrapporter - ett bra verktyg i rådgivningen (PDF)
Marie Karlsson, Växa Sverige

Kom igång med ultraljud
Artikel: Kom igång med ultraljud (PDF)
Annelie Kjellgren, Växa Sverige och Renée Båge, Inst för kliniska vetenskaper, SLU

Kornas livslängd - hur påverkas gårdens resultat?
Artikel: Kornas livslängd - hur påverkas gårdens resultat? (PDF)
Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige

Närproducerat foder i praktik och teori
Artikel: Närproducerat foder i praktik och teori (PDF)
Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen

Nya tider - nya strategier. Bör vi byta foderstat vid lägre mjölkpris och högre foderpris?
Artikel: Nya tider - nya strategier. Bör vi byta foderstat vid lägre mjölkpris och högre foderpris? (PDF)
Malin Fröjelin och Torbjörn Lundborg, Växa Sverige

Nytt om smittor - Aktuella nerslag i smittornas värld
Artikel: Nytt om smittor - Aktuella nerslag i smittornas värld (PDF)
Anna Ohlson, Växa Sverige

Orsaker bakom ökad dödlighet hos svenska mjölkkor
Artikel: Orsaker bakom ökad dödlighet hos svenska mjölkko (PDF)
Karin Alvåsen, Inst för kliniska vetenskaper, SLU

PAG - ett nytt dräktighetstest på mjölk
Artikel: PAG - ett nytt dräktighetstest på mjölk (PDF)
Hans Gustafsson, Växa Sverige

Protein från vallen - Hur gör man?
Artikel: Protein från vallen - Hur gör man? (PDF)
Elisabet Nadeau, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU Jan Jansson, Rådgivarna i Sjuhärad, Länghem Björn Johansson, Lantmännen Lantbruk, Foderutveckling, Kvänum

Se pengarna i din friska besättning
Artikel: Se pengarna i din friska besättning (PDF)
Erik Engelbrekts och Louise Winblad, Växa Sverige

Smittsäkra besättningen
Artikel: Smittsäkra besättningen (PDF)
Sofie Andersson, Växa Sverige

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar
Artikel: Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar (PDF)
Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson-Mörk, Växa Sverige, Ann Lindberg, SVA Zoonoscenter, Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International AB och C Berg, Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU

Nu ser vi effekter av Lean på gård
Artikel: Nu ser vi effekter av Lean på gård (PDF)
Ove Karlsson, projektledare Lean Lantbruk

Har du frågor om D&U-konferensen eller föreläsningarna, kontakta Lotta Christvall.

Arbetar som:
Regionchef Avel Mitt/Nord Områdesansvarig Östersund/Västernorrland

Telefon:
010-471 06 17

Mobiltelefon:
070-345 55 20