D&U 2011

Djurhälso- och Utfodringskonferensen (D&U) arrangeras sedan 2013 av Växa Sverige. Konferensen riktar sig till rådgivare, veterinärer och mjölkföretagare.

Respektive föreläsare ansvarar för sina sammanfattningar och presentationer, inklusive däri använt material.

Behöver svenska kor ViLA?
Presentation: Behöver svenska kor ViLA? (PDF)
Sammanfattning: Behöver svenska kor ViLA? (PDF)
Anna-Lena Hegrestad

Bygglösningar för fungerande kalvstall
Presentation: Bygga för stall (PDF)
Sammanfattning: Bygglösningar för fungerande kalvstall (PDF)
Peder Schiöler

Bästa mjölken för klimatet - så kan du bidra
Presentation: Bästa mjölken för klimatet - så kan du bidra (PDF)
Sammanfattning: Bästa mjölken för klimatet - så kan du bidra (PDF)
Anna-Karin Modin Edman

Endagars utfodringskontroll - för att förbättra fodereffektiviteten
Presentation: Endagars utfodringskontroll - för att förbättra fodereffektiviteten (PDF)
Sammanfattning: Endagars utfodringskontroll - för att förbättra fodereffektiviteten (PDF)
Mia Davidsson

Ett förlängt mjölkningsintervall ger högre celltal och lägre mjölkavkastning
Presentation: Ett förlängt mjölkningsintervall ger högre celltal och lägre mjölkavkastning (PDF)
Sammanfattning: Ett förlängt mjölkningsintervall ger högre celltal och lägre mjölkavkastning (PDF)
Branislav Lakic

Fettsyror i vall och mjölk
Presentation: Fettsyror i vall och mjölk (PDF)
Sammanfattning: Fettsyror i vall och mjölk (PDF)
Katarina Arvidsson

Fodereffektivitet - ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel
Presentation: Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel (PDF)
Sammanfattning: Fodereffektivitet ur kons, besättningens och mjölkgårdens synvinkel (PDF)
Bengt-Ove Rustas

Från en dräktig kviga till 3 VMS på 12 månader (Hede gård)
Presentation: En problemfri start i nya stallet? (PDF)
Sammanfattning: Från en dräktig kviga till 3 VMS på 12 månader (PDF)
Torbjörn Lundborg, Gunilla Blomqvist, Conny Karlsson

Gräsligt ute och gräslikt inne - Hur påverkas klövhälsan av betestidens längd i förhållande till stallmiljön?
Presentation: Hur påverkas klövhälsan av betestidens längd i förhållande till stallmiljön? (PDF)
Sammanfattning: Hur påverkas klövhälsan av betestidens längd i förhållande till stallmiljön? (PDF)
Christer Bergsten

Går det att få lönsamhet på små gårdar?
Presentation: Går det att få lönsamhet på små gårdar? (PDF)
Sammanfattning: Går det att få lönsamhet på små gårdar? (PDF)
Claes Krokéus

Här tappar vi kvigorna - förluster enligt Kodatabasen
Presentation: Här tappar vi kvigorna - förluster enligt Kodatabasen (PDF)
Sammanfattning: Här tappar vi kvigorna - förluster enligt Kodatabasen (PDF)
Marie Mörk

Kalvens röst om stallet
Sammanfattning: Kalvens röst om stallet (PDF) 
Anna-Lena Hegrestad

Lantbrukarens beställning - kalvstall
Sammanfattning: Lantbrukarens beställning - kalvstall (PDF)
Per-Johan Svensson

Mjölk ger mest näring i förhållande till klimatpåverkan
Presentation: Så kopplar vi ihop näring och klimatpåverkan (PDF)
Sammanfattning: Mjölk ger mest näring i förhållande till miljöpåverkan (PDF)
Annika Smedman

Rapport från EAAP
Presentation: Världen och vi (PDF)
Kjell Johansson

Reflektioner över en utvärdering av Startpaket Mjölk
Presentation: Processen att bygga om och utöka (PDF)
Sammanfattning: Reflektioner över en utvärdering av Startpaket Mjölk (PDF)
 Katarina Holst Wedin

Rapport från EEAP
Presentation: Senaste nytt från Europeisk mjölkforskning (PDF)
Christian Swensson

Smittskydd - är vi bra på det?
Presentation: Smittskydd - är vi bra på det? (PDF)
Sammanfattning: Smittskydd - är vi bra på det? (PDF)
Maria Nöremark

Smittskydd i förändring
Presentation: Smittskydd i förändring (PDF)
Sammanfattning: Smittskydd i förändring (PDF)
Sofie Andersson

Strategier för utveckling och lönsamhet
Presentation: Strategier för utveckling och lönsamhet (PDF)
Jakob söderberg

Tjäna på att vända trenden för celltalen
Presentation: Mjölkkvalitet och Juverhälsa Dags att vända trenden! (PDF)
Sammanfattning: Tjäna på att vända trenden för celltalen (PDF)
Håkan Landin

Turbo på kvigorna
Presentation: Välutvecklad, rätt i tiden och högpresterande (PDF)
Sammanfattning: Turbo på kvigorna (PDF)
 Per Arnesson och Torbjörn Lundborg

Vad ger lönsamhet på stora mjölkgårdar?
Presentation: Lönsamhet på större gårdar (PDF)
Sammanfattning: Vad ger lönsamhet på större gårdar? (PDF)
Johan Ocklind

VTEC-EHEC i nötbesättningar
Presentation: Kan man göra något åt VTEC O157:H7 i nötbesättningar? (PDF)
Erik Eriksson

Våga lämna trygghetszonen i IndividRAM
Presentation: Våga lämna trygghetszonen i IndividRAM (PDF)
Sammanfattning: Våga lämna trygghetszonen i IndividRAM (PDF)
Anders Seeman och Maria Ekström

Har du frågor om D&U-konferensen eller föreläsningarna, kontakta Lotta Christvall.

Arbetar som:
Regionchef Avel mitt/nord, områdesansvarig Östersund/Västernorrland

Telefon:
010-471 06 17

Mobiltelefon:
070-345 55 20