Grupparbeten

Med årets tema - Vi lär av varandra - är syftet är att sprida kunskap och erfarenheter i gruppen. Genom best practice kan vi skapa ännu bättre djurstallar för framtidens djurhållare.

Information om grupparbeten

Arbetspass

Dag 1 - Nuläge, problem, utmaning. Tid cirka 2 timmar.

Dag 2 - Hur gör vi? Tid cirka 2 timmar.

Dag 3 - Redovisning 10 min.

Grupper

Arbetet delas upp i flera grupper med 5-7 personer i varje grupp. Gruppindelningen bestäms av vilka ämnen som är mest intressanta. Alla deltagare får önska 3 olika ämnen. Därefter sätts grupperna i lagom antal och storlek.

Du meddelas senast 2 veckor före mötet om vilken grupp du tillhör, så att du hinner förbereda dig. Målet är att fördela jämnt så att alla länder blir representerade i alla grupper. 

Ämnen
Grupp Redovisning för gruppen Redovisning till mötet
1. Brandskydd i djurstall
 • Vilka regler gäller i mitt land?
 • Vem ställer krav?
 • Hur löser vi det?
 • Vilka problem finns?
 • Gör vi lika bedömningar i de nordiska länderna?
2. Potentialutjämning/ Spänningsskydd i djurstall, vad är normal utformning?
 • Vilka regler gäller i mitt land?
 • Vem ställer krav?
 • Hur löser vi det?
 • Vilka problem finns?  
 • Praktiska lösningar.
 • Finns en gemensam kravnivå?  
3. Nya utgödslingssystem i kostallar t ex robotutgödsling.
 • Finns erfarenheter i vårt land?
 • Vilka fördelar och nackdelar ser vi? 
 • Vilka system är framtiden och vad kommer försvinna?
 • För och nackdelar.  
4. Liggbåsunderlag för mjölkkor
 • Vad är vanligt hemma idag?
 • Problem i dagens system. 
 • Framtida lösningar. 
5. Stallar för får/sau
 • Hur ser våra stallar ut hemma idag?
 • Problem.  
 • Bra framtida lösningar. 
6. Belysning i kostallar
 • Hur gör vi idag?
 • Typ av armatur?
 • Kravställning?
 • Belysning i olika områden i stallet.
 • Styrning. 
 • Bra anbefallning/råd. 
7. Sensorer, digitalisering
 • Vad finns, vad används?
 • Möjligheter?
 • Risker?  
 • Hur påverkar det framtida planlösningar? 
8. Kalvstallar
 • Hur hålls kalvar idag?
 • Problem som vi vill lösa. 
 • Framtida lösningar. 
9. Kalvningsavdelning
 • Hur ser den vanliga kalvningsavdelningen ut?
 • Vad skapar problem? 
 • Framtida lösningar. 
10. Byggprocessen i lantbruksbyggeri
 • Hur styr man vanligen ett byggprojekt?
 • Vanliga fel och vad det orsakar. 
 • Så styr vi bäst ett byggprojekt. 
11. Vattenförbrukning i kostall. Säkerhet vattentilldelning
 • Hur beräknas vattenförbrukning?
 • Hur gör vi för att minska risken att bli utan vatten?
 • Stora besättningar – stora risker. 
 • Bra anbefallningar/råd för att säkerställa att vi alltid har vatten till djuren.