Konferenser och projekt

Elmia Lantbruk

Elmia Lantbruk 16-18 oktober 2024

Årets upplaga av Elmia Lantbruk har tema konkurrenskraft för framtiden och fokuserar på tre områden: beredskap, lönsamhet och innovation. Vi ses väl där?

alt-text

Kom och besök oss på Elmia

Titta in på en fika hos oss och ta del av fina mässerbjudanden. Kika närmare och bli guidad i olika verktyg som kan underlätta ditt arbete, som exempelvis MinGård®, VäxaControl® och Djuröga®. 

Mässans tre ben

Då Elmia Lantbruk i år satsar på att skapa konkurrenskraft i lantbruket kommer mässan genomsyras av de tre fokusområdena beredskap, lönsamhet och innovation.

Beredskap på mässan:

– Teknikvandringar – olika teman
– Föreläsningar på scenen i hall C
– Energiarenan i hall B

Lönsamhet på mässan: 

–Teknikvandringar – olika teman
– Föreläsningar på scenen i hall C

Innovation på mässan:

– Teknikvandringar – olika teman
– Föreläsningar på scenen i hall C
– Innovationsarenan i Lobby Nord 

Djurutställningen

På rasföreningarnas webbplatser finns mer läsning om djurutställningen.

NAB - Svensk Köttrasavel i samverkan

Avelsföreningen för Svensk Holstein

Sveriges Jerseyförening

SRB-Föreningen

Smittskyddsregler för nötkreatur på mässan

Om du ska ställa ut djur på Elmia lantbruk 2024 bör du snarast se till att din besättning (mjölk och kött) är ansluten till Smittsäkrad Besättning steg 2 eller 3.

Det kommer också ställas krav på provtagning avseende Mycoplasma bovis för samtliga besättningar som ska delta med djur.

Alla djur som ska delta i utställningen vid Elmia lantbruk ska godkännas av utställningsveterinären vid ankomst. Två utställningsveterinärer kommer finnas på plats för denna uppgift och djuren får inte tas in förrän de är besiktade och godkända.

De detaljerade reglerna är enligt följande:

Smittskyddskrav på besättningar som anmäler djur till utställningen:

 • Besättningen får inte vara spärrad för någon sjukdom.
 • Under den sista månaden fram till utställningen får det inte ha förekommit tecken på smittsam sjukdom såsom hosta, diarré eller ringorm i besättningen.
 • Besättningen ska vara ansluten till Smittsäkrad Besättning steg 2 eller 3.
 • Mjölkbesättningar ska vara provtagna (tankmjölk) för Mycoplasma bovis minst en gång under 2024 innan utställningen. Om besättningen inte redan är provtagen inom Smittsäkrad Besättning, kan provtagning ske genom djurägarens beställning. Vi rekommenderar anslutning till FriskKo® Total för mjölkbesättningar.
 • Dikobesättningar ska vara provtagna (blod- eller mjölkprov för antikroppar) för Mycoplasma bovis (minst 5 individer) under de senaste 12 månaderna före utställningen.
 • Inga djur har förts till besättningen under den senaste månaden före utställningen.

Smittskyddskrav på djur som anmäls till utställningen:

 • Djuret ska vara korrekt öronmärkt med två läsbara märken.
 • Djuret ska vara friskt och utan symtom på sjukdom, minst den senaste månaden.
 • Djur som insjuknar och behöver behandling som inte är avslutad senast en månad före utställningen får inte delta, oavsett diagnos.
 • För diko- och mjölkbesättningar där det har påvisats antikroppar mot Mycoplasma bovis ska djur som anmälts till utställningen kunna visa upp negativt blod eller mjölkprov avseende Mycoplasma bovis. Detta gäller inte inköpt djur, som är provtaget minst 6 månader före utställningen, och där övriga prov (minst 5) från besättningen varit negativa, om inga djur förts till besättningen efter senaste provtagning.
 • För köttdjur och ungdjur av mjölkras i besättning där det har påvisats antikroppar mot Mycoplasma bovis gäller att de provtagna djuren ska isoleras från besättningen tillsammans med minst två andra djur, senast fyra veckor före provtagning och fram till utställningen. Individprovtagning får tas tidigast 1 augusti 2024.
 • Mjölkbesättning ska vara ansluten till Kokontrollen® eller motsvarande, alternativt vara ansluten till Produktion och Härstamning och ha tagit minst två mjölkprover (samtliga juverdelar, odling eller PCR på ackrediterat laboratorium), med minst tre veckors intervall senaste halvåret före utställningen.
 • Mjölkkor ska ha normal juverhälsa och normala celltal (under 200 000). Om Streptococcus agalactie har påvisats i besättningen ska kon vara provtagen med negativt resultat, efter analys (odling eller PCR) hos ackrediterat laboratorium (till exempel SVA). Samma krav gäller om kon vid provmjölkning haft celltal över 200 000 senaste halvåret före utställningen. Provtagningen ska göras som individuella prover på alla juverdelar och får vara tas tidigast 8 veckor före utställningen. Kopia av provsvar ska senast sista anmälningsdag för djurutställningen skickas till djurhalsa@vxa.se
 • Dikobesättningar ska vara anslutna till KAP.

Regler vid ankomst till Elmia

 • Djur får inte lastas av eller tas in i utställningshallarna innan de är besiktade av Elmias utställningsveterinär och godkända av densamma.
 • Beslut om att avvisa djur som inte bedöms kunna delta i utställningen föreslås av Elmias veterinär, och tas formellt av Elmias representant. Beslutet kan inte överklagas.
 • Djurägaren är ansvarig för att djur som avvisas transporteras bort från området snarast.
 • Ankomst till Elmia ska ske mellan kl 15.00 och 20.00 tisdagen den 15 oktober.
 • Djur ska stallas upp på anvisad plats.

Regler före, under och efter utställningen

 • Djur som behandlas under utställningen stryks från deltagande, men får stå kvar om det bedöms säkert både ur smittskydds- och djurskyddsperspektiv. Behandling med mjölknedsläppande hormon (Hipracin, Partoxin eller motsvarande) inför mjölkning är dock tillåtet.
 • Inga injektioner eller andra ingrepp i spenar, juver eller på annan kroppsdel får förekomma. Klippning av hår med vanligt skär samt användande av lössvans är tillåtet.
 • Rökning och intag av alkoholhaltiga drycker är förbjudet inom utställningsområdet och inom området för djurens uppstallning.
 • Mjölkning av kor ska vara genomfört inom 12 timmar före visning i ring. Kor som är sent i laktationen kan få dispens efter bedömning av utställningsveterinär. Djurhållaren kontaktar veterinären före visning för bedömning och beslut om dispens kan ges. Veterinär kan anmoda djurägare att mjölka kor med överfyllda juver.
 • Mjölkning ska ske på anvisad plats i tält utanför mässutrymmena och får inte ske på annan plats.
 • Mjölkmaskin ska rengöras och desinficeras enligt anvisning innan kor från ny besättning mjölkas.
 • Av brandskyddsskäl är det inte tillåtet att låta elektrisk utrustning som fönar och elektriska saxar ligga i strö eller foder.
 • Alla har ansvar för att utrymningsvägar och gångar hålls fria från material samt att förvara material på anvisad plats.