Konferenser och projekt

Elmia Lantbruk

Elmia Lantbruk 19 till 21 oktober 2022

Med tema Klimat öppnar Elmia Lantbruk i oktober upp för djurutställning och en rad intressanta aktiviteter.

alt-text

Djurutställning i dagarna tre

Utställningen äger rum i hallarna A, B, C och med djurutställningen i hall D som en av mässans höjdpunkter. Första mässdagen äger rum samtidigt som ungdomens dag, och det är då utställningsdjuren visas. Andra mässdagen, torsdagen, är det köttdjurens dag och sista mässdagen är det dags för mjölkkornas dag.

Du som vill anmäla djur till utställningen kan göra det redan nu på rasföreningarnas webbplatser. Där finns också mer läsning om djurutställningen.

NAB - Svensk Köttrasavel i samverkan

Avelsföreningen för Svensk Holstein

Sveriges Jerseyförening

SRB-Föreningen

Sara-klassen

Har du en snygg ko som är fjärdekalvare eller äldre, och som har bra produktion, fruktsamhet och juverhälsa är du välkommen att ställa ut henne i den så kallade Sara-klassen. 

Mer om Sara-klassen

Samarbete med Mjölkveckan 2022

Är du intresserad av att ta del av internationella utblickar och lära dig mer om hur begränsa klimatpåverkan och stabilisera ekonomin i produktionen?
Välkommen att anmäla dig till Mjölkveckan.

Mer om Mjölkveckan och andra aktiviteter på elmia.se