Smittskydd

Symbolförklaringar

Symbolförklaringar

Så tolkar du symbolerna i Gröna listan.

Smitta Symbol Provmaterial och analysmetod Tolkning
Salmonella green.png Antikroppsvärdet i tankmjölk har varit på godkänd nivå vid minst fyra provtagningstillfällen i rad.

Låg risk för salmonellainfektion i besättningen.

Analysmetoden kan hitta antikroppar mot de vanligaste salmonellatyperna i Sverige.

  black.png Analyseras ej i FriskKo® Mini.

Okänd risk för salmonellainfektion i besättningen.

Besättningar som abonnerar på FriskKo® Mini har ingen status för salmonella.

SRA
Strept. agalactiae
green.png Strept. agalactiae har inte påvisats i tankmjölk vid minst fyra tankprov i rad. Låg risk för att Strept. agalactiae förekommer i besättningen.
Mycoplasma bovis green.png

Mycoplasma bovis har inte hittats i tankmjölk.

Antikroppar i tankmjölk har varit på godkänd nivå vid minst fyra provtagningstillfällen i rad.

Antikroppar i mjölkprov från förstakalvare är på godkänd nivå.

Låg risk för att Mycoplasma bovis förekommer i besättningen.

Mycoplasma bovis undersöks på tre sätt för att öka möjligheten att hitta smitta tidigt.

  1. Mycoplasma bovis i tankmjölk.
  2. Antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk.
  3. Antikroppar mot Mycoplasma bovis hos förstakalvare.
  green-white.png

Mycoplasma bovis har inte hittats i tankmjölk.

Antikroppar i tankmjölk har varit på godkänd nivå vid minst fyra provtagningstillfällen i rad.

Låg risk för att Mycoplasma bovis förekommer i besättningen.

Mycoplasma bovis undersöks på två sätt. Analys av mjölkprov från förstakalvare har INTE gjorts.

  1. Mycoplasma bovis i tankmjölk.
  2. Antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk.
Smittor som inte påverkar om besättningen finns på Gröna listan
RS-virus green.png Besättningen har INTE haft infektion med RS-virus under de senaste två åren.
  orange.png Besättningen har haft infektion med RS-virus under de senaste två åren.
Bovint coronavirus green.png Besättningen har INTE haft infektion med bovint coronavirus under de senaste två åren.
  orange.png Besättningen har haft infektion med bovint coronavirus under de senaste två åren.
RS-virus och Bovint coronavirus black.png FriskKo® Mini: Ingår ej.
FriskKo® Total: Analys saknas om besättningen ej provmjölkat under perioden för provinsamling.