Smittskydd

Salmonellarådgivning

Salmonellarådgivning

Kostnadsfri rådgivning till mjölkbesättningar där antikroppar mot salmonella påvisas.

Bakgrunden till rådgivningen är ett samarbete med SVA och Jordbruksverket och en målsättning att modernisera hanteringen av salmonella hos nötkreatur.

Kostnadsfri veterinär rådgivning

– till mjölkbesättningar som har antikroppar mot salmonella
Erbjudandet gäller i första hand besättningar som abonnerar på provtagning via FriskKo.

  • Kostnadsfri rådgivning av veterinär med särskild utbildning.
  • Kostnadsfri utökad provtagning med undersökning av antikroppar.
  • Inga spärrar eller restriktioner från Jordbruksverket.

Enligt en undersökning som gjordes 2019, har cirka 4 procent av alla mjölkbesättningar antikroppar mot salmonella i tankmjölken. Det innebär att ett antal djur i besättningen har eller har haft infektionen. Att upptäcka smittan i god tid innan den får fäste i besättningen skapar stora vinster.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Om projektet

Skulle det påvisas antikroppar mot salmonella vid provtagning i FriskKo®, jobbar djurhållare och veterinär tillsammans för att minska risken för att smittan ska få fäste och sprida sig i besättningen.

Kravet för att komma med i projektet är, förutom påvisandet av antikroppar, att man tillsammans med veterinär genomför en riskvärdering och upprättar en handlingsplan. Därefter genomförs uppföljande provtagningar med antikroppsundersökning.

Ingen utredning eller restriktioner från Jordbruksverket kommer till följd av provtagning inom projektet. All rådgivning och provtagning i projektet är kostnadsfri för djurhållaren.

Det kommer inte att ställas några krav på specifika smittskyddsåtgärder till följd av deltagandet. Tanken är att man bättre ska ta tillvara djurhållarnas förmåga att vara problemlösare på den egna gården. Eftersom eventuella smittskyddsåtgärder genomförs frivilligt utgår heller ingen statlig ersättning. 

Abonnera på provtagning redan idag!

Genom regelbunden provtagning får du koll på smittläget i din besättning. Om du inte redan abonnerar på provtagning via FriskKo®, är det läge att anmäla sig nu.  
Läs mer om FriskKo® och hur du beställer abonnemang

 

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 12

Kontakta mig