Smittskydd

Tio tips vid djurhandel

Tio tips vid djurhandel

Här hittar du tio viktiga punkter att tänka på när du köper djur.

1

Planera dina inköp i god tid
Genomförandet av provtagning och behandlingar i säljarbesättningen tar minst tre veckor men ofta krävs betydligt längre tid. De inköpta djuren ska även hållas isolerade från dina andra djur i minst en månad efter leverans. Köp helst djuren under betesperioden, smittrycket är ofta lägre under betesperioden och betet kan utnyttjas som isolering.

2

Köp endast svenska djur
Införsel av levande djur från andra länder till mjölkkobesättningar är inte tillåtet enligt branschpolicy. Det är en stor skillnad mellan djurhälsoläget i Sverige och övriga världen, en stor risk att få in sjukdom är via införsel av djur. Vårt djurhälsoläge är unikt och värt att bevara. Om du ska föra in djur från annat land följ Svenska Djurbönders Smittskyddskontrolls (SDS) regler.

3

Köp djur från så få besättningar som möjligt
Inom samma besättning har man ofta ett liknande sjukdomsläge. Genom inköp från så få besättningar som möjligt minskar risken att köpa djur som bär på sjukdomar. Fråga gärna den säljande besättningen hur om de köpt in några djur och i så fall från hur många besättningar. Vid inköp av mer än 150 djur från fler än 5 besättningar under 12 månader utgår ingen statlig ersättning vid salmonella.

4

Köp djur från närområdet
Smittläget skiljer sig stort mellan olika regioner och det är därför ett högt risktagande är att köpa djur från ett annat geografiskt område. Norra Sverige har mycket låg förekomst av RS- och coronavirus. Besättningar i norra Sverige avråds därför från att köpa in djur från andra delar av Sverige, något som skulle kunna få mycket stora konsekvenser för hela regionen. Exempel på andra smittämnen som skiljer sig mellan regioner är den smittsamma juverbakterien Streptococcus agalactiae (SRA) och EHEC-bakterien som kan orsaka sjukdom hos människa.

5

Köp endast hälsodeklarerade djur från besättningar som finns på Gröna listan
Gröna listan presenterar alla besättningar med godkänd provtagning inom FriskKo. Hälsodeklarationer är säljarens egenförsäkran om att djuren är friska.

6

Smittsäkra djurtransporter
Transportera djuren direkt från den säljande besättningen till din besättning i väl rengjort och desinfekterat transportfordon. Djuren kan smittas under transporten om djuren transporteras tillsammans med andra djur eller om transportfordonet är förorenat av gödsel. Om djuren transporteras uppbundna är det viktigt att nya grimmor används.

7

Låt inte transportören gå in i stallet
Transportören kan föra med sig smittor från andra besättningar via kläder och skor. Om transportören måste hjälpa till, använd då gårdsegen overall och stövlar och var noga med handtvätt och desinfektion. Ha avlastningsplats som är avskild från besättningens övriga djur.

8

I mjölkkobesättningar - köp i första hand ungdjur eller äldre kalvar
Mjölkkor är svårare hålla isolerade om de är mjölkande.

9

Håll de inköpta djuren isolerade i minst en månad
Detta görs enklast genom att köpa in djuren under betessäsongen. Under stallsäsongen bör isoleringen ske i en särskild byggnad med separat ventilation, foderhantering, mjölkning, utgödsling och redskap. Använd separata kläder, skor och redskap i isoleringen och var noga med att tvätta och desinficera händerna.

10

Se till att din besättning är ansluten till Smittsäkrad besättning
Som köpande besättningen utsätter man sig för stora risker. Även om man genom åtgärder kan minska risken att föra in nya smittämnen kan man aldrig helt utesluta denna risk. Köp djur från besättningar i Smittsäkrad besättning och se till att din besättning också är ansluten. Förutom hjälp med att stärka upp smittskyddet har man som ansluten till programmet en högre statlig ersättning om besättningen skulle smittas av salmonella.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 07 42

Mobiltelefon:
070-333 91 09

Kontakta mig