Styrning och rutiner

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsgivarens skyldighet

Det är mycket att hålla reda på för dig som är arbetsgivare. Här finns samlat material som kan underlätta för dig, så att du och dina anställda kan arbeta säkert.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Du som arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön är bra, så att du och dina anställda kan jobba säkert. Det innebär bland annat att ha framförhållning, rutiner och ordning och reda så att olyckor kan förhindras. Checklistan Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö är ett bra stöd att ha till hands.

Var uppmärksam på riskerna

Se till att dina anställda är uppmärksammade på när riskfyllt arbete pågår. Om någon arbetar med utgödslingen, med utfodringssystemen etc. Det händer alldeles för ofta att maskiner och utrustning startas under tiden någon annan är där för att reparera eller ta bort något som fastnat. Många olyckor kan förhindras genom att att uppmärksamma andra på att någon arbetar med maskinen eller utrusningen. Skylta gärna med affischen Arbete pågår. Eller om du bara ska göra något när ingen annan är i närheten, finns affischen Ska du arbeta ensam? att använda som en påminnelse.

Om något ändå händer...

Det är viktigt att du och dina anställda vet hur ni ska agera vid händelse av olycka eller sjukdom. Vad man ska göra och vem man ska kontakta. Använd gärna affischen Om något händer på gården. Den går att fylla på med kontaktinformation och är bra att ha uppsatt på lämpliga ställen.

Checklista och affischer

Checklistan Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö, går igenom vad du är skyldig att ha koll på som arbetsgivare. I biblioteket med skyltmaterial hittar du affischerna Arbete pågår, Ska du arbeta ensam? och Om något händer på gården.

Checklista - Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö

Mer om arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö

Prevent.se - Lantbruk, skogsbruk och trädgård
Sakerarbetsmiljo.se - Säker arbetsmiljö Sverige
Lrf.se - Arbetsmiljö
Av.se - Arbetsmiljöverket jordbruk och skogsbruk
Grona.org - Gröna arbetsgivare

podcast.pngPodd om arbetsmiljöarbete

Tips och råd på hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor som ger fler positiva effekter i verksamheten.
Lyssna på podden

eu-flagga.png