Styrning och rutiner

Extra riskfyllda situationer

Extra riskfyllda situationer

Film om hur du kan använda dig av Low Stress Stockhandling för att minska riskerna vid hantering av ko med kalv och vid hantering av tjurar.

Var alltid extra försiktig i dessa situationer, eftersom djuren reagerar på instinkt. Ha alltid en reträttväg.

Ko och kalv

Vid hantering av en ko med kalv är det viktigt att närma sig kon på ett sätt som gör att hon inte känner sig hotad och vill skydda kalven. Filmen visar hur du kan minska riskerna i en gruppkalvningsbox när du närmar dig kon och den nyfödda kalven. Se till att hålla kalven mellan dig och kon och ge kon utrymme och tid för att hon ska känna sig trygg i situationen. Om det finns möjlighet, är det alltid en fördel att kunna fixera kon när kalven ska hanteras. 

Tjurar

Tjurar kan vara oberäkneliga och snabbt reagera på ren instinkt om de känner sig konfronterade. Filmen visar hur du kan arbeta med tjuren och vikten av att tjuren har en flyktzon och respekterar skötarens utrymme.

 

eu-flagga.png