Styrning och rutiner

Lär dig grunderna

Lär dig grunderna

Filmer med grundläggande kunskap om kons synfält och flyktzon, och hur du kan anpassa dig för att förflytta kon lugnt och säkert.

Så ser kon 

Kor ser mycket bra på långt håll och har ett brett synfält. Det är bara rakt bakom sig som de har ett blint område. Kor har svårt för att bedöma avstånd och behöver tid för att fokusera på nära håll och för att vänja sig vid ändrad ljusstyrka.

Kons flyktzon och din position 

Flyktzon och balanspunkt varierar mellan olika individer. När du rör dig inom kons flyktzon kommer hon att flytta sig. För att få kon att röra sig framåt behöver du befinna dig bakom balanspunkten. När du passerar balanspunkten stannar kon.

Ditt kroppsspråk

Genom kroppsspråket kan du visa kon att du inte är ett hot. Rätt position i förhållande till kon och ett lugnt kroppsspråk gör att hon förstår vad du vill och känner sig trygg. Även om hon behöver lämna flocken.

 

Affischer

Så här ser kon, är en affisch som beskriver kons synfält. Och förutse djurens beteende, illustrerar hur du flyttar kon med hjälp av din position. Du hittar dem i biblioteket med skyltmaterial för utskrift.

eu-flagga.png