Styrning och rutiner

Träna dig själv

Träna dig själv

Se film om hur du kan använda dig av Low Stress Stockhandling i olika vardagliga situationer för att förflytta korna lugnt och säkert.

Styra kornas tempo 

Du kan reglera kons tempo genom att röra dig in och ut ur flyktzonen, samt bakom och framför balanspunkten. Det gör det möjligt att flytta djuren lugnt och säkert på hårt underlag och samtidigt undvika att de halkar.

Styra flocken 

Flera personer kan arbeta tillsammans för att driva djur på bete och driva djuren in i en inhägnad. Genom att använda människans position i förhållande till flocken går det att styra både riktning och hastighet.

Lasta smart

Du kan lasta djur på ett smart sätt genom att ge djuren utrymme och tid. Det gör att de känner sig säkra i situationen.

Flytta kor till verkstolen

Så kan du underlätta för korna när de ska förflytta sig in och ut ur verkstolen.

 

eu-flagga.png