Styrning och rutiner

Träna djuren

Träna djuren

Här hittar du filmer om hur du kan träna dina kalvar och ungdjur, för att lägga grunden till trygga och hanterbara djur.

Kalvar

Så kan du vägleda kalvarna innan de har utvecklat sin flyktzon och flytta dem lugnt och säkert i grupp.

Ungdjur 

Så kan du arbeta för att vänja ungdjur som varit på bete vid att människor rör sig kring dem igen.

 

eu-flagga.png