Styrning och rutiner

Foderlagring och foderhantering

Foderlagring och foderhantering

Många delar i hantering och lagring av foder innebär att riskfyllda situationer kan uppstå. Fall- och klämskador är exempel på skador som är särskilt vanliga.

Tornsilo

Att lagra sitt ensilage i tornsilo kan vara ett smidigt alternativ och är ofta mindre arbetsintensivt än andra lagringssystem. Att arbeta i tornsilon är förenat med ett antal risker och det är till exempel viktigt att det tydligt framgår när någon uppehåller sig i tornsilon. Här hittar du en checklista med punkter att ha koll på, och en affisch som påminner dig om de viktigaste punkterna innan du påbörjar arbetet i silon.

Foderhantering

Fodrets väg från lager till foderbord innebär ofta en lång kedja av moment. Många gånger innefattar dessa inblandning av mekaniska redskap och hjälpmedel som exempelvis matarbord, foderblandare, bandfoderfördelare och mekaniska vagnar.

Checklista och affischer

Checklistorna Säker foderhantering med stationär mixer/blandare och Säker hantering med tornsilo/silo, går igenom säkra arbetssätt i olika situationer. Gör andra uppmärksamma på när du uppehåller dig i silon. I biblioteket med skyltmaterial hittar du affischerna Ska du arbeta i tornsilon? och Person i tornsilon.

Checklista - Säker foderhantering med stationär mixer/blandare
Checklista - Säker hantering med tornsilo/silo

Mer om lagring och hantering av foder

Prevent.se - arbetsmiljö i samverkan
Sakerarbetsmiljo.se - Säker arbetsmiljö Sverige
Lrf.se - Arbetsmiljö

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling