Styrning och rutiner

Trafik på gården

Trafik på gården

Maskiner och traktorer ställer höga krav på säkerheten. Både med anledning av de som arbetar på gården och andra personer som kan vistas där.

Gården - inte bara en arbetsplats

Säkehetstänk kring trafiken är också viktig ur hänsyn till gårdens boende och besökare, vuxna som barn. Genom ett gårdscentrum kan det finnas anslutande vägar till andra boenden, gångstråk eller naturupplevelser. Stora maskiner i rörelse är alltid en risk för annan trafik och gående som uppehåller sig i anslutning till gården.

Skylta gärna

Gör allmänheten uppmärksam på trafiken genom att skylta på lämplig plats. I biblioteket med skyltmaterial finns affischerna Livsmedelsproduktion pågår och Tung trafik på gården, som du kan skriva ut och sätta upp. 

Mer om trafik och maskiner på gård

Arbetsmiljöverket 
LRF
Prevent

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling