Registrera i mobilen

Så här gör du när du registrerar i mobilen/surfplattan under mjölkningen.

Starta provmjölkningsapp

Provmjölkningsapp

 • Välj önskat antal gånger för registrering av mjölkmängder:
  2 - Morgon och kväll.
  3 - Morgon, middag och kväll.
  Dygnsumma - om överföring av mjölkmängder redan finns.
 • Välj sen:
  Provmjölkar med analys - om du tar ut mjölkprover.
  Provmjölkar utan analys - om du endast registrerar mjölkmängder.
   

1. Registrera provmjölkning

Alla djur som borde ha mjölkmängd hämtas och laddas in i djurkorgen, den blå fliken på sidan som du kan klicka på och få fram alla djuren i. 


Om din anläggning har mjölkregistrering med överföring till Växa, finns dygnssumman redan uträknad för varje ko, enligt ett fyradygnsmedeltal.


Skriv in öronnumret på det aktuella djuret, finns djuret så hämtas djurets identitet och visas under öronnumret. Har man ett inköpt djur med samma öronnummer som ett annat djur visas båda djuren och man får välja vilket av dem det är man vill registrera uppgifter på.

Fyll i mjölkmängd, skriver man exempelvis 14,3 flyttas man ner till nästa fält med streckkod automatiskt. Skriver man mjölkmängd 14 får man själv peka på rutan för streckkod.

Finns en ifylld mjölkmängd redan så flyttas man direkt ner till streckkod. Varje inläst streckkod skapar ett koppnummer som blir till en registreringsordning.


Provmjölkningsrapporten

Frånvarokoder:

Sin
Om djuret inte är sinlagt när provmjölkningsrapporten skapas, kan du sinlägga djuret här och ange sinläggningsdatum. Informationen kommer med till nästa provmjölkning.

Sjuk
Om djuret är sjuk, brunstig eller om avkastningen är felaktig på grund av någon anledning. Analyssvaret får du i provmjölkningsredovisningen.

Råmjölksperiod
Om du vill få mjölkanalys på en nykalvad innan det passerat fyra dagar efter kalvning. 

Uttagen ur produktion (ersätter AMKO)
Komplettera med datum när kon är uttagen ur produktion. Djuret får inte provmjölkas någon mer gång.

Mjölkas innan kalvning
Om ett djur mjölkas utan att hon hunnit kalva. 

Djuret är utgången
Om ett djur är utgången men ännu inte hunnit bli rapporterad ut ur besättningen. OBS! Det här kan inte användas för utgångsrapportering.

 • Här kan du välja tilläggsanalyser. Idag finns PCR som tillval.

 • Streckkod, kan registreras med hjälp av en streckkodsläsare eller datorns/mobilens kamera – vilket ökar säkerheten att rätt ko får rätt analys. 
  Läs mer om skannrar här!

 

När mjölkningsarbetet är klart och alla djur fått mjölkmängder/frånvarokoder så visas en grön bock längst ner på sidan, steg 1 är nu klart och det är dags att gå till steg 2 och slutföra provmjölkningen. 2. Slutför

 • Ange provmjölkningsdatum. 
 • Fyll i starttider för mjölkningarna och analysuttagen.
 • Ange hemmaförbrukning för föregegående kalendermånad.
  – Summera all mjölk som inte gått i tanken. Exempelvis karensmjölk, kalvmjölk - ej råmjölk, utspilld mjölk och sådant som går bort i disken.

När dessa uppgifter är ifyllda blir det en grön bock längst ner på sidan och den gröna knappen, ”Skicka in provmjölkning” blir aktiv.