Avelsvärden för importtjurars avkommor

Djurägare som använder importtjurar av mjölkraserna SRB, Holstein och Jersey, där importören av sperma inte betalar för avelsvärderingen av tjuren och dess avkommor, kan nu abonnera på avelsvärden för avkommor efter dessa tjurar.

Från och med 1 september 2017 kommer nämligen avkommor som föds efter dessa tjurar inte längre automatiskt få avelsvärden. Tjänsten ”Avelsvärden för importtjurars avkommor” kan du beställa på Min Sida. Beställer du doser av Växa Sverige, Skånesemin, GGI Sweden AB eller av Svensk Ayrshireavel, ingår avelsvärdering av avkommorna även om du köper importerade tjurar, och du behöver därför inte detta nya abonnemang.

För att effektivisera avelsarbetet och ge säkrare avelsvärden för avkommor från importtjurar, från andra företag än de nämnda ovan, kommer alla avkommeprövade tjurar som avelsvärderas av Interbull och marknadsförs i Sverige att från augusti få avelsvärden publicerade av både Nordisk avelsvärdering och Växa Sverige. För att du ska få tillgång till avelsvärdena för avkommer födda efter den 1 september från tjurar där importören inte betalar för avelsvärdering behöver du ett abonnemang som kallas ”Avelsvärden för importtjurars avkommor”.

Tjänsten ”Avelsvärden för importtjurars avkommor” ger dig som djurägare möjlighet att få avkommorna efter dessa tjurar avelsvärderade enligt samma principer som avkommor till tjurar där avelsvärderingen betalts via avgift per spermados.

Omfattar kalvar som föds efter 1 september

Om du ansluter dig till tjänsten innebär det att du abonnerar på avelsvärden publicerade av Växa Sverige för avkommor som föds i besättningen efter 1/9 2017 efter importtjurar av raserna SRB, Holstein och Jersey där importören av sperma inte betalar för avelsvärdering av tjuren och dess avkommor. Avelsvärden som tjänsten gäller är så kallade fenotypiska avelsvärden, det vill säga avelsvärden baserade på djurens egna resultat och/eller härstamningsindex.

Vilka tjurar gäller det

I nuläget finns ett antal spermaförsäljare som betalar för avelsvärdering av samtliga sina tjurar och deras avkommor och dessa är VikingGenetics, Skånesemin, GGI Sweden AB samt Svensk Ayrshireavel. Använder du bara tjurar från dessa försäljare så behöver du inte abonnera på avelsvärden för avkommor.

Övriga importör av sperma har valt att inte betala för avelsvärden på samtliga sina tjurar. En del betalar för vissa äldre tjurar men inte för de yngre medan andra inte betalar för några tjurar. Använder du tjurar från någon av dessa försäljare och vill ha avelsvärden på alla dina djur ska du abonnera på tjänsten, se lista för tjurar där avelsvärderingen inte är betald.

Lista över importtjurar utan betald avelsvärdering

Genomiska avelsvärden går inte att få på de hondjur som saknar fenotypiska avelsvärden.
- Det gäller alltså för hondjur efter tjur utan betald avelsvärdering, som står i en besättning där djurägaren inte abonnerar på tjänsten.

Läs mer i frågor och svar om tjänsten

Hur fungerar tjänsten

För att påbörja eller avsluta ett abonnemang av avelsvärden så går du in på Växas hemsida under Min sida och Mina uppgifter, välj därefter Abonnemang och tjänsten ”Avelsvärden för importtjurars avkommor”.  Om du saknar inloggningsuppgifter kontaktar du vår kundsupport.

Tjänsten innebär att man abonnerar på avelsvärden för avkommorna som föds i besättningen efter berörda importtjurar i enlighet med licensavtalet och aktuell prislista (finns på Min sida) tills avtalet sägs upp. Kostnaden är ett engångsbelopp per fött hondjur. Orsaken till denna avgift är att fördela kostnaderna för den officiella avelsvärderingen på alla användare av tjänsten. 

Logga in på Min sida 

Bakgrund till förändringen

Tidigare har kostnaden för avelsvärdering av avkommor till semintjurar av raserna SRB, Holstein och Jersey betalts av spermaförsäljaren via en avgift per dos. De senaste åren har dock en del försäljare ifrågasatt denna betalningsmodell och slutat betala för avelsvärderingen. Detta har inneburit att finansieringen av avelsvärderingen och kvaliteten på avkommornas avelsvärden blivit lidande. Tjurarna har inte fått några officiella avelsvärden publicerade av Växa Sverige, vilket inneburit sämre säkerhet på avkommornas avelsvärden och problem med att göra en rättvis bedömning av dessa tjurar. Tjänsten har utvecklats för att effektivisera avelsarbetet och ge säkrare avelsvärden för avkommor från samtliga importtjurar även när doser köps från annan leverantör än Växa Sverige, Skånesemin, GGI Sweden AB eller Svensk Ayrshireavel.

Gå direkt till Dosshopen