Fruktsamhet

Fördelar med semin

Tio fördelar med semin

Välplanerad avel ger bättre hälsoegenskaper, högre fruktsamhet och en minskad risk för smitta. Det ger också en säkrare arbetsmiljö.

De tio mest framträdande fördelarna med semin

✔ Du får tillgång till de bästa generna

Genom semin får du tillgång på de bästa generna i Sverige och övriga världen. Välplanerad avel ger genetiska förbättringar som gör att varje generation blir lite bättre.

✔ Bättre kontroll på hälsoegenskaperna

Semintjurar nedärver inte bara anlag för en högre avkastning/tillväxt utan är även utvalda efter ett antal hälso- och fruktsamhetsegenskaper, samt exteriör.

✔ Bättre fruktsamhet, i ett längre perspektiv

Tjurar som ger döttrar med dålig fertilitet används inte till avel. Därför ger användning av semin en bättre fruktsamhet i ett längre perspektiv.

✔ Du kan välja en tjur som passar varje enskild ko

Alla kor är olika. En kanske behöver en tjur som ger bättre ben, en annan ko en tjur som ger små kalvar. Med semin kan du anpassa tjurens egenskaper efter kons för att få en kalv med goda förutsättningar att bli en bra ko.

✔ Du vet vad du får

Alla semintjurar är testade så att de garanterat är fertila. De är också testade så att de inte bär på genetiska defekter som BLAD, CVM, Räkgen eller andra problem.

✔ Minskad smittorisk

Semintjurar är fritestade för olika sjukdomar och eftersom de inte kommer i kontakt med djuren som de betäcker riskerar de inte att föra vidare en smitta mellan olika kor eller besättningar.

✔ Säkrare arbetsmiljö på gården

Tjurar är en risk! En femtedel av alla rapporterade arbetsolyckor med djur är orsakade av en tjur. Ofta har olyckor med tjurar en dödlig utgång. Även den snällaste tjur kan oväntat bli farlig.

✔ Lättare att planera produktionen

Med semin vet du när djuren ska kalva och kan sinlägga dem i tid och förbereda dem inför kalvningen i tid. Det blir också lättare att planera beläggningen i stallet.

✔ Ökat livdjursvärde

Om du ska sälja livdjur får du ett bättre pris för ett djur med säker härstamning och ett bra index. Seminerar du dessutom de mjölkkor som du inte vill spara någon avkomma efter med köttras, får du ett högre livdjurs-/slaktpris för kalven.

✔ Tillgång till alla raser

Det finns många olika raser att välja bland.

Kontakta mig