Fruktsamhet

Seminanmälan

Seminanmälan

Gör din anmälan senast kl. 07:30 och få besökstiderna efter 8:00.

Ring 010-471 06 06

Via talsvar 010-471 06 06 kan du också beställa enstaka

  • avhorningar
  • dräktighetsundersökningar
  • ringormsvaccinationer.

 

Seminanmälan Halland

Observera att detta anmälningsformulär ENBART kan användas av Växas medlemmar i Halland och på Bjärehalvön.

Öppna Seminanmälan