Fruktsamhet

Växa Control® Värmestress

Växa Control® Värmestress

Med den nya funktionen värmestress kan du övervaka hur dina kor hanterar höga temperaturer och agera förebyggande genom att på olika sätt erbjuda korna svalka.

Funktionen finns i besättningsöversikten och ingår kostnadsfritt för alla användare av Växa Control Hälsa och Position.

Funktionen Värmestress i Växa Control®Få full kontroll på värmestressen

Värme påverkar korna negativt på flera sätt som att de äter mindre, de producerar mindre mängd mjölk, mjölkens protein- och fetthalt kan bli lägre, fruktsamheten hos korna försämras och celltalen kan stiga. Högavkastande kor påverkas oftast mest. Genom att noggrant övervaka och reagera på värmestress, kan välbefinnandet och produktiviteten behållas för djuren även i varma perioder.

Med Växa Control® Värmestress kan du snabbt skaffa dig en bild över situationen i din besättning och vidta lämpliga åtgärder. Du hittar funktionen i besättningsöversikten i Växa Control® – den ingår utan kostnad för alla användare av Växa Control Hälsa och Position.

Funktioner och fördelar

  • Insikter om besättningens värmestressnivåer i olika grupper på gården, uppdaterad i realtid.
  • Övervaka situationen på ett ögonblick och vidta åtgärder för att minska riskerna om djuren visar tecken på värmestress.
  • Genom att införa kylningsåtgärder i rätt ögonblick kan man bibehåll optimala förhållanden för djuren.
  • Med funktionen "anteckningar" kan man logga värmestresshändelser för detaljerad analys senare.
  • Analys av värmestresshändelser kan ge insikter om potentiella förbättringar inför nästa varma period.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar