Öka värdet på köttet

Kunskapsträffar som fokuserar på hur du kan optimera köttproduktionen i din besättning.

Avel, foder, smittskydd och mycket mer

Vi visar bland annat hur val av köttras, utfodringsstrategier och djurflöde påverkar din ekonomi. Sverige har friska djur och låg andel smittor bland nötkreatur. Det är ett läge vi vill hjälpas åt att bevara genom att fler djur föds upp till slakt i födelsebesättningen. Vill du hellre sälja dina kalvar vidare hjälper vi dig med goda råd och mellangårdsavtal.

Praktiska exempel varvas med diskussion

Under träffarna går vi igenom exempel och ser hur andra framgångsrika producenter arbetar. Du får möjlighet att ställa frågor till våra experter som finns med via Skype och kan resonera med branschkollegor. Vid träffarna får du också attraktiva erbjudanden med dig hem. Dokumentation ingår.

1 - Avel för köttproduktion i mjölkbesättningar

  • raser och deras fördelar
  • rätt andel kött och rätt djurflöde
  • maximera utbytet av kött och mjölk
  • fördelar med genomiskt test


2 - Hållbara foderstater för både djur och ekonomi

  • gruppera och tjäna mera
  • foderstater som är bra för tillväxt och plånbok
  • slutgödning av mjölkkor


3 - Optimera slaktutbyte och smittskydd

  • optimera produktionstiden – olika exempel
  • smittskydd vid köp och försäljning
  • mellangårdsavtal med mera

 

 

Arbetar som:
Avelsrådgivare, Raskontakt Kött

Telefon:
010-471 05 13

Mobiltelefon:
076-109 08 46