Genvägen

Installationen av Genvägen version 4.34 är en kombinerad uppgradering av programmet och en fullinstallation.

Installation av version 4.34

I installationen ingår senaste versionen av SQL Server Express, som krävs för att köra programmet.

Har du en tidigare version än SQL Server Express 2014, tar installationen lite längre tid eftersom SQL-versionen uppgraderas.

Tänk på att  datorn behöver vara uppkopplad till internet under hela installationstiden.

Ladda ner installation/uppgradering

Nyheter i programmet

Hornstatus från genomisk analys
Hornstatusen följer med som monogen egenskap och visas nu i ett eget fält. Fältet Hornstatus eller HS, hittar du under; Fortsatt planering, Enskilda kors egenskaper, Aktuella Tjurar, Tjurförslag och Sök avkommor på avelsvärden. Hornstatus finns på djur som har genomtestats sedan 2016 och framåt.

  • H=Horn (pp), ej bärare av monogena egenskapen för pollat.
  • Pp=Hornlös, Scurs (Pp), heterozygot bärare av monogena egenskapen för pollat.
  • P=Hornlös (PP), homozygot bärare av monogena egenskapen för pollat.

Snabbare inläsning från databasen
Det kommer att gå snabbare att växla mellan flikarna i programmet. 

Djur i grupp H
Nu kan du få med ras och tjurförslag till ny plan, hämtning, gruppering och kombinering. För att rastypen ska följa med bockar du i både behåll rastyp och grupp, även om djuret redan hör hemma i grupp H.

Tips!
Första gången den nya versionen körs för en besättning - öppna den gamla/senaste planen. Bocka i behåll grupp och behåll rastyp för grupp H, och skapa en ny plan efter det.