Topplistor - Sveriges genomiskt bästa hondjur

Här hittar du de senaste topplistorna för svenskfödda hondjur som har högst NTM baserat på genomiska avelsvärden.

Listorna visar omkring de 100 bästa hondjuren per ras, där djurägaren godkänt publicering. Om fler djur har samma NTM-värde utökas listorna något.

Topplista hondjur - jersey
Topplista hondjur - holstein
Topplista hondjur - RDC, Red Dairy Cattle