Foderanalyser

Följesedlar

Det är viktigt att använda rätt följesedel för att få avtalade priser på foderanalyser. Följesedlarna till foderproven finns på husdjursföreningarnas hemsidor:

Foderanalysen ger värdefulla svar

Kunskap om orsaken till ett problem är halva lösningen. Genom att känna till näringsinnehållet i gårdens foder blir det möjligt att köpa in de lämpligaste kompletteringsfodren för att minimera foderkostnaden och gynna kornas produktion och hälsa.

Välj Svar för att öppna sidan med dina foderanalyser. Här kan du se alla dina analyser samlade på ett ställe. Klicka på en enskild analys för att få fram alla näringsparametrar i provet. Du kan sedan spara eller skriva ut den valda foderanalysen.

I svarssystemet anpassat till NorFor kan du dessutom ladda över din analys direkt till Besättningens fodermedelstabell i IndividRAM (5.0 och senare) för foderstatsberäkning.

För att få ett meddelande varje gång en ny foderanalys finns på webben kan du aktivera funktionen SMS/e-postaktivering under Användarinställningar.

Mer om foder